Att göra
ett aktivt
val
Börja här

Hur kan ditt val av mejeriprodukt göra skillnad för en måltids miljöpåverkan? I denna utmaning ska du kombinera olika märkningar med deras betydelse för djur, gård, människa och natur.

Ta hjälp

Vad gör man på gården för att minska negativ miljöpåverkan? Vad säger en märkning om hur produkten producerats? Här får du lära dig mer om gården och vad olika märkningar egentligen betyder.