Välj en produkt

Din utmaning är att kombinera olika steg i tillverkningsprocessen med de egenskaper som mejeriprodukterna får där. Välj en produkt i taget och lös uppgifterna som dyker upp till höger.

Klicka på en produkt

Välj tillverkningssteg

Här visas fyra egenskaper hos produkten du har valt. Under varje egenskap ska du välja vilket eller vilka steg i tillverkningsprocessen som ger just denna egenskap. När du gjort dina val, klicka på klar.

Ta hjälp
Gör
utmaning

Tillverkningsprocessen

Här får du lära dig hur produkterna blir till och hur de får sina olika egenskaper.

Allt börjar med kon. Alla mejeriprodukter börjar med samma råvara och samma process. Mjölken från kon ger oss många olika mejeriprodukter.

Mjölken som kommer från kon har en fetthalt på cirka 3,8-4,5 % fett, har en ojämn konsistens och smakar annorlunda jämfört med mjölken vi köper i affären.

Genom separering blir mjölken till skummjölk (låg fetthalt) och grädde (hög fetthalt). Vissa produkter görs av skummjölk, vissa av grädde men de flesta av en blandning av dessa två vilket kallas standardisering.

Klicka på en process
Klicka på en produkt